La DGT torna a declarar no subjecte a AJD el consentiment per la conservació del rang hipotecari

La DGT, a la seva consulta V1644-14 de 27 de juny de 2014 ha declarat no subjecte a AJD el consentiment per la conservació del rang hipotecari emès per un creditor hipotecari posterior. El supòsit de fet consisteix en la novació modificativa d’un préstec hipotecari en el qual es modificava el termini i tipus d’interès i, al mateix temps, compareixia un tercer que, per una banda, acceptava una hipoteca unilateral constituïda a favor seu i, …

Leer más La DGT torna a declarar no subjecte a AJD el consentiment per la conservació del rang hipotecari

L’escriptura que documenta una cancel·lació d’obra nova i divisió horitzontal no tributa per AJD

La CV1395-14 de 23 de maig de la Dirección General de Tributos resol la qüestió plantejada per un contribuent que adquireix una finca que, registralment, té inscrita una declaració d’obra nova i divisió horitzontal però que, físicament, cap d’aquells actes s’ha executat i, per tant, són inexistents a la realitat física. Davant de la consulta plantejada, consistent en la tributació de l’escriptura de cancel·lació d’obra nova i divisió horitzontal, la Dirección respon que no tributarà …

Leer más L’escriptura que documenta una cancel·lació d’obra nova i divisió horitzontal no tributa per AJD

La DGT declara subjecte a AJD la modificació del valor de taxació

La Dirección General de Tributos, a la CV 1221-14 de 7 de maig, ha declarat subjecte a AJD la modificació del valor de taxació continguda en una escriptura de compravenda amb subrogació i novació de préstec hipotecari en la qual, a més, es modificava el termini i el tipus d’interès del préstec. La DGT, després de recordar que no resulta aplicable l’exempció prevista a la Llei 2/1994, de 30 de març a les novacions de …

Leer más La DGT declara subjecte a AJD la modificació del valor de taxació

Dissolució de comunitats de béns i permuta de quotes. La CV 0978-14 de 7 d’abril de 2014.

La fiscalitat de les dissolucions de comunitats de béns és un dels temes que més literatura jurídica ha generat. La complexitat de la figura ha donat lloc a infinitat de litigis entre Administració i contribuents i són nombroses les consultes a la DGT estatal a la cerca d’aclarir aquells punts que poden provocar certa fricció. És en aquest marc en el qual cal situar la CV 0978-14 de 7 d’abril de 2014 en la que …

Leer más Dissolució de comunitats de béns i permuta de quotes. La CV 0978-14 de 7 d’abril de 2014.

Tributació per AJD de l’afectació d’un element privatiu.

La consulta de la DGT V1130-14 de 22 d’abril de 2014 estableix que l’afectació d’un element privatiu d’una comunitat de propietaris per convertir-lo en element comú, està subjecte a AJD, per complir amb tots els requisits de l’art. 31.2 del TRLITPAJD. La modificació dels coeficients de propietat horitzontal de l’edifici, conseqüència de l’afectació, no està subjecte a AJD per no tenir contingut avaluable l’escriptura on es formalitza aquesta modificació. La consulta també determina la prescripció …

Leer más Tributació per AJD de l’afectació d’un element privatiu.

La modificació dels terminis de pagament d’una condició resolutòria subjecte a AJD.

La consulta de la DGT V1044-14 de 14/04/2014 estableix que una escriptura pública on es modifica el calendari de pagaments pendents, establerts en una escriptura anterior de compravenda d’immoble amb preu ajornat i establiment de condició resolutòria, està subjecte a AJD. En una primera escriptura pública s’estableix la compra d’un bé immoble acordant un preu ajornat i un calendari de pagaments. Pel preu aplaçat s’estableix com a garantia una condició resolutòria. Ara el que es …

Leer más La modificació dels terminis de pagament d’una condició resolutòria subjecte a AJD.

Nova exempció a l’ITPOiAJD per a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o altres obligacions

El Real Decreto- ley 4/2014 de 7 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial  ha introduït una nova exempció a l’ITPOiAJD. Així, la disposició final tercera de la mateixa modifica l’art. 45 I B) 19 de l’ITPOiAJD ampliant l’exempció prevista  a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o altres obligacions sempre que el subjecte passiu sigui el deutor. La finalitat es facilitar els acords de refinanciació i pagament. Per …

Leer más Nova exempció a l’ITPOiAJD per a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o altres obligacions

L’adquisició per herència d’un immoble per part d’una associació pot quedar subjecte a AJD

La CV0195-14, de 28 de gener de 2014, de la Dirección General de Tributos de l’Estat estudia un supòsit freqüent a la pràctica i que és la designació en una herència, com hereva, d’una associació. Després d’assenyalar la no subjecció a l’impost de successions i donacions de l’adquisició realitzada per l’associació, en ésser una persona jurídica i quedar, per tant, fora de l’àmbit d’aplicació de l’impost ( recordem que l’ISD només grava les adquisicions realitzades per persones físiques, no …

Leer más L’adquisició per herència d’un immoble per part d’una associació pot quedar subjecte a AJD

L’Agència Tributària de Catalunya considerarà exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

L’Agència Tributària de Catalunya, en una circular adreçada a les oficines liquidadores, ha assumit el criteri fixat pel TEAC en relació a la tributació de les novacions de crèdits hipotecaris, declarant-les exemptes del gravamen d’actes jurídics documentats. La circular, de 12 de febrer de 2014, serà d’aplicació a totes les actuacions de gestió que es pratiquin a partir de la data de la resolució del TEAC, això és, 12 de setembre de 2013. El criteri assentat pel TEAC …

Leer más L’Agència Tributària de Catalunya considerarà exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

Nueva resolución sobre hipoteca unilateral

El Tribunal Económico Administrativo ha dictado una resolución, con fecha tres de diciembre de 2013, muy importante en el tema de la tributación de la constitución de una hipoteca unilateral a favor de la Administración tributaria en garantía de un fraccionamiento, aplazamiento o suspensión de una deuda tributaria . Importante porque es una resolución de unificación de criterio, y por lo tanto vincula a todas las administraciones tributarias, tanto estatales como autonómicas. Según la resolución …

Leer más Nueva resolución sobre hipoteca unilateral