Recull de consultes de la Dirección General de Tributos

A partir d’aquest mes, farem un recull de les consultes de la DGT, en un únic document que podreu consultar en qualsevol moment a l’apartat de documents de treball, relacionades amb els Impostos de Transmissions Patrimonials i Actes jurídics Patrimonials i el de Successions i Donacions. Nosaltres continuarem comentant, com fins ara, les consultes …

Leer más