Tributació de la revocació d’una donació

La consulta V2946-14 de 3 de noviembre de la Dirección General de Tributos de 3 de novembre, fa referència a la tributació de la revocació d’una donació. Si es revoca una donació que s’ha realitzat amb anterioritat no es merita de nou l’impost de successions i donacions per no realitzar-se un fet imposable nou; la revocació no és un nou acte, sinó que deixa sense efectes un negoci jurídic constituït prèviament. Tot i que la Dirección General …

Leer más Tributació de la revocació d’una donació

La revocació d’una donació pot quedar subjecta a AJD

La CV 1816-14 de 8 de juliol de 2014 s’ocupa de l’estudi de la fiscalitat de la revocació d’una donació efectuada per un particular a favor d’una fundació. El supòsit de fet consisteix el la donació, per part d’un particular, de la nua propietat d’uns immobles a favor d’una fundació, que l’accepta. Amb posterioritat, el protectorat de la mateixa va acordar no autoritzar la transacció, procedint-se a revocar la mateixa. La DGT, en primer terme, …

Leer más La revocació d’una donació pot quedar subjecta a AJD

No subjecció a TPO de la nul·litat d’un contracte de compravenda

La consulta de la Dirección General de Tributos V1630-14 de 25 de juny de 2014 determina que la devolució d’un immoble al seu transmitent per declarar-se nul de ple dret l’operació de compravenda, és no subjecte a TPO.  Quan per sentència judicial es declara nul de ple dret una operació de compravenda, la recuperació dels immobles per part del transmitent no constitueix una nova transmissió de l’adquirent a l’anterior transmitent sinó que es tracte de la recuperació de l’immoble per part del seu anterior propietari. Per tant aquesta recuperació no estarà …

Leer más No subjecció a TPO de la nul·litat d’un contracte de compravenda