Tributació de la revocació d’una donació

La consulta V2946-14 de 3 de noviembre de la Dirección General de Tributos de 3 de novembre, fa referència a la tributació de la revocació d’una donació. Si es revoca una donació que s’ha realitzat amb anterioritat no es merita de nou l’impost de successions i donacions per no realitzar-se un fet …

Leer más

La revocació d’una donació pot quedar subjecta a AJD

La CV 1816-14 de 8 de juliol de 2014 s’ocupa de l’estudi de la fiscalitat de la revocació d’una donació efectuada per un particular a favor d’una fundació. El supòsit de fet consisteix el la donació, per part d’un particular, de la nua propietat d’uns immobles a favor d’una fundació, …

Leer más

No subjecció a TPO de la nul·litat d’un contracte de compravenda

La consulta de la Dirección General de Tributos V1630-14 de 25 de juny de 2014 determina que la devolució d’un immoble al seu transmitent per declarar-se nul de ple dret l’operació de compravenda, és no subjecte a TPO.  Quan per sentència judicial es declara nul de ple dret una operació de compravenda, la recuperació dels immobles per part del transmitent no constitueix …

Leer más