L’addició d’un nou deutor en un préstec no tributa per donacions

L’informe de jurisprudència fiscal de novembre de 2013 que publica cada mes la web de notarios y registradores s’ha fet ressó de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 3 d’octubre de 2013, recurs 48/2010, que tracta d’un supòsit, freqüent a la pràctica, i que és l’addició d’un …

Leer más L’addició d’un nou deutor en un préstec no tributa per donacions

Nueva resolución sobre hipoteca unilateral

El Tribunal Económico Administrativo ha dictado una resolución, con fecha tres de diciembre de 2013, muy importante en el tema de la tributación de la constitución de una hipoteca unilateral a favor de la Administración tributaria en garantía de un fraccionamiento, aplazamiento o suspensión de una deuda tributaria . Importante …

Leer más Nueva resolución sobre hipoteca unilateral

Nova resolució sobre hipoteca unilateral

El Tribunal Econòmic Administratiu ha dictat una resolució, amb data tres de desembre de 2013, molt important en el tema de la tributació de la constitució d’una hipoteca unilateral a favor de l’Administració tributaria en garantia d’un fraccionament, ajornament o suspensió. Important perquè és una resolució d’unificació de criteri, i per tant vincula a totes les …

Leer más Nova resolució sobre hipoteca unilateral

La Dirección General de Tributos es pronuncia per primera vegada sobre la tributació del consentiment per al manteniment del rang hipotecari a la consulta V3463-13 de 27 de novembre

La Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda s’ha pronunciat, per primera vegada, a la consulta vinculant V3463-13 de 27 de novembre de 2013, sobre la tributació del consentiment per al manteniment del rang hipotecari previst a l’art. 4.3 de la Llei 2/1994 de 30 de març. …

Leer más La Dirección General de Tributos es pronuncia per primera vegada sobre la tributació del consentiment per al manteniment del rang hipotecari a la consulta V3463-13 de 27 de novembre

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya dicta vuit resolucions declarant la no subjecció de la fiança a les compravendes amb subrogació

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya va dictar amb data 26 de juliol de 2013 fins a vuit resolucions amb número de referència de Reclamació 08/05530/2013, 08/05587/2013, 08/07538/2013, 08/07535/2013, 08/07535/2013, 08/07534/2013, 08/07536/2013 i 08/07539/2013 en les quals va declarar com a no subjecte a transmissions patrimonials oneroses la constitució …

Leer más El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya dicta vuit resolucions declarant la no subjecció de la fiança a les compravendes amb subrogació

El Tribunal Econòmic Administratiu Central torna a declarar exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

El Tribunal Econòmic Administratiu Central ha declarat a la seva Resolució de 12 de setembre de 2013 l’aplicabilitat de l’exempció prevista a l’art. 9 de la Llei 2/1994 per al gravamen d’actes jurídics documentats a les novacions de crèdits hipotecaris.   Així, el Tribunal, en una interpretació finalista de la …

Leer más El Tribunal Econòmic Administratiu Central torna a declarar exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

El TS fixa doctrina sobre la transmissió del ius delationis.

La Sentència del Tribunal Suprem de l’11 de setembre de 2013, recurs 397/2011, estableix el criteri a aplicar sobre la transmissió del ius delationis.    El Tribunal Suprem determina que:   «… el denominado derecho de transmisión previsto en el artículo 1006 del Código Civil no constituye, en ningún caso, …

Leer más El TS fixa doctrina sobre la transmissió del ius delationis.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella la Manxa de 15 de juliol de 2013 o un reconeixement a la tasca de Joaquín Zejalbo Martín

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella la Manxa de 15 de juliol de 2013, recurs 314/2009, ha declarat la no subjecció d’una fiança constituïda en una escriptura de compravenda amb subrogació i novació amb ampliació de préstec hipotecari. El Tribunal, en una extensa i fonamentada sentència, acull els arguments …

Leer más La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella la Manxa de 15 de juliol de 2013 o un reconeixement a la tasca de Joaquín Zejalbo Martín

La tributació de la subrogació en la posició de deutor al gravamen d’actes jurídics documentats. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 5 de juny de 2013

L’informe de jurisprudència fiscal del mes de juny de la web notariosyregistradores s’ha fet resó d’una sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid que subjecta al gravamen d’actes jurídics documentats la subrogació en la posició de deutor en un crèdit hipotecari. A la sentència s’estudien, bàsicament, dues qüestions; …

Leer más La tributació de la subrogació en la posició de deutor al gravamen d’actes jurídics documentats. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 5 de juny de 2013

Perilla la bonificació sobre la quota del 99% que existeix en la Comunitat Valenciana per l’impost de Successions?

A la Comunitat Valenciana existeix a l’impost sobre successions una bonificació sobre la quota del 99% establert a l’article 12 bis de la llei 18/1997 de 23 de desembre, redacció donada per la llei 10/2006 de 26 de desembre. És una bonificació per les adquisicions mortis causa per parents que …

Leer más Perilla la bonificació sobre la quota del 99% que existeix en la Comunitat Valenciana per l’impost de Successions?