La insconstitucionalidad del requisito de “residencia habitual en la Comunidad Valenciana” del ISD de Valencia se extiende también al impuesto de donaciones

El TEAC ha declarado en la reciente Resolución de 15 de febrero de 2018 que cabe extender la declaración de inconstitucionalidad de la STC de 18 de marzo de 2015, relativa a la nulidad de la expresión “que tengan su residencia habitual en la Comunitat Valenciana” no sólo al impuesto …

Leer más

Cas pràctic sobre l’aplicació de la nova bonificació de l’impost de successions i donacions.

Un nét (de 32 anys) rep una herència del seu avi, mort durant el 2014 (per tant s’apliquen les modificacions de la llei 2/2014 de 27 de gener) valorada en 230.000 euros. Herència formada per accions i diners en efectiu. I rep també una assegurança de vida valorada en 55.000 …

Leer más

La consolidació de domini i la bonificació a la quota del 99 per cent a l’ Impost de Successions i Donacions

Davant del dubte que genera l’aplicació o no de la bonificació sobre la quota del 99 per cent en les liquidacions de consolidació de domini, en el cas de l’usdefruit constituït per herència, la Direcció General de Tributs del Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya ha publicat una consulta …

Leer más