Aportació d’un bé immoble al capital d’una societat

La consulta de la Dirección General de Tributos V1619-14 de 23 de juny de 2014 tracta sobre l’aportació d’un bé immoble situat a Espanya a una societat resident fiscal a Irlanda.

Hem de tenir present que l’aportació d’un bé immoble al capital d’una societat és una operació subjecta a operacions societàries (augment de capital) i exempta (RDLlei 13/2010 de 3 desembre, article 3)

En aquest supòsit es realitza una aportació d’un bé immoble situat a Espanya, a una societat d’Irlanda. En tractar-se d’una societat amb seu de direcció efectiva o domicili fiscal fora del territori espanyol, en un Estat membre de la Comunitat Econòmica Europea, l’operació no està subjecte a Operacions Societàries.

Com aquesta aportació de bé immoble es formalitza en escriptura pública, amb contingut avaluable i és un fet inscribible al registre de la propietat d’on radiqui el bé (en aquest cas en Espanya), l’operació estarà subjecte a AJD.

Deja un comentario