Renuncia a herencia prescrita

Renuncia a una herencia prescrita es el contenido de la consulta de la Dirección General de Tributos V0788-15 de 11 de marzo de 2015. Como ya comentamos en la consulta V0539-15, cuando se hace la renuncia a una herencia prescrita se considera, a efectos del Impuesto de sucesiones y donaciones, una donación.

Ajuar doméstico

El ajuar doméstico en el Impuesto de sucesiones es una cuestión que aparece en la consulta de la Dirección General de Tributos V0723-15 de 6 de marzo de 2015. La cuestión hace referencia a si en el cálculo del ajuar doméstico se incluyen o no los legados. El ajuar doméstico se encuentra regulado en el art. 10 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto de sucesiones y Donaciones; y los art. 23 …

Leer más Ajuar doméstico

Aixovar domèstic

La consulta de la Dirección General de Tributos V0723-15 de 6 de març de 2015 resol una qüestió sobre l’aixovar domèstic a l’Impost de Successions. La qüestió fa referència a si en el càlcul de l’aixovar domèstic s’inclouen o no els llegats. L’aixovar domèstic es troba regulat a l’art. 10 de la Ley 29/1987, de 18 de desembre de l’Impost de successions i Donacions; i als art. 23 i 34 del Reglament de l’Impost de …

Leer más Aixovar domèstic

Renuncia a la herencia

La consulta de la Dirección General de Tributos V0539-15 de 10 de febrero hace referencia a la renuncia a la herencia. La renuncia a la herencia está regulada en el art. 28 de la ley del impuesto de sucesiones y donaciones. La consulta detalla las dos formas de renuncia que podemos encontrarnos: renuncia pura y simple o a favor de una persona determinada. Renuncia pura y simple: En este caso el que renuncia no tributa …

Leer más Renuncia a la herencia

Tributació d’una herència rebuda d’un país de la Comunitat Europea

Les consultes V0613-15 i V0614-15 de la Dirección General de Tributos de 18 de febrer fan referència a la tributació per l’impost de successions d’una herència rebuda per un resident a Espanya, d’un causant Alemany. El supòsit és el següent: Una persona que resideix a la Comunitat Valenciana rep una herència d’una persona que residia a Alemanya. Els béns de l’herència es troben tots situats a Alemanya. El primer a destacar, tal com fa la …

Leer más Tributació d’una herència rebuda d’un país de la Comunitat Europea

Novetats en el Dret de transmissió (Ius Transmisionis)

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictat una resolució, amb data 26 de març de 2014,  sobre el dret de transmissió en la linea del criteri establert per la sentència del TS d’11 de setembre de 2013. La resolució aplica la teoria moderna sobre la transmissió del ius delationis. Teoria que estableix l’adquisició directa; és a dir, els hereus del segon causant adquireixen directament del primer causant. Es produeix una successió …

Leer más Novetats en el Dret de transmissió (Ius Transmisionis)

L’adquisició per herència d’un immoble per part d’una associació pot quedar subjecte a AJD

La CV0195-14, de 28 de gener de 2014, de la Dirección General de Tributos de l’Estat estudia un supòsit freqüent a la pràctica i que és la designació en una herència, com hereva, d’una associació. Després d’assenyalar la no subjecció a l’impost de successions i donacions de l’adquisició realitzada per l’associació, en ésser una persona jurídica i quedar, per tant, fora de l’àmbit d’aplicació de l’impost ( recordem que l’ISD només grava les adquisicions realitzades per persones físiques, no …

Leer más L’adquisició per herència d’un immoble per part d’una associació pot quedar subjecte a AJD

Cas pràctic sobre l’aplicació de la nova bonificació de l’impost de successions i donacions.

Un nét (de 32 anys) rep una herència del seu avi, mort durant el 2014 (per tant s’apliquen les modificacions de la llei 2/2014 de 27 de gener) valorada en 230.000 euros. Herència formada per accions i diners en efectiu. I rep també una assegurança de vida valorada en 55.000 euros.   Pertany al grup II de parentiu, concretament a l’apartat de Resta de descendents; per tant li correspon una reducció per parentiu de 50.000 …

Leer más Cas pràctic sobre l’aplicació de la nova bonificació de l’impost de successions i donacions.

Modificació de l’impost de successions i de transmissions patrimonials

El dia 30 de gener es va publicar al DOGC la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. En el Títol I, de Mesures Fiscals, dins del Capítol II, de Tributs cedits, trobem la modificació de l’impost sobre successions i donacions (Secció Segona, article 122) i la modificació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Secció tercera, article 123, 124 i 125).   Modificació de l’impost de Transmissions patrimonials i …

Leer más Modificació de l’impost de successions i de transmissions patrimonials

El TS fixa doctrina sobre la transmissió del ius delationis.

La Sentència del Tribunal Suprem de l’11 de setembre de 2013, recurs 397/2011, estableix el criteri a aplicar sobre la transmissió del ius delationis.    El Tribunal Suprem determina que:   «… el denominado derecho de transmisión previsto en el artículo 1006 del Código Civil no constituye, en ningún caso, una nueva delación hereditaria o fraccionamiento del ius delationis en curso de la herencia del causante que subsistiendo como tal, inalterado en su esencia y …

Leer más El TS fixa doctrina sobre la transmissió del ius delationis.