Cas pràctic sobre l’aplicació de la nova bonificació de l’impost de successions i donacions.

Un nét (de 32 anys) rep una herència del seu avi, mort durant el 2014 (per tant s’apliquen les modificacions de la llei 2/2014 de 27 de gener) valorada en 230.000 euros. Herència formada per accions i diners en efectiu. I rep també una assegurança de vida valorada en 55.000 euros.

 

Pertany al grup II de parentiu, concretament a l’apartat de Resta de descendents; per tant li correspon una reducció per parentiu de 50.000 euros.

 

La liquidació quedaria així:

 

Herència: 230.000 euros

Assegurança de vida: 55.000 euros

 

Base imposable: 285.000 euros

 

Reducció per parentiu: 50.000 euros

Reducció per assegurances sobre la vida: 25.000 euros

 

Total reduccions: 75.000 euros

 

Base liquidable: 210.000 euros.

 

Aplicació escala de gravamen:

– fins a 150.000 euros ———– 14.500 euros

– la resta: 60.000 euros — 17% —  8.400 euros

 

Quota íntegra: 14.500 + 8.400 = 22.900 euros

 

Coeficient multiplicador: 1

 

Quota tributària: 22.900 euros

 

*Bonificació sobre la quota: 97,10% de 22.900 euros: 22.235,9 euros

 

22.900 – 22.235,9 = 664,1

 

Quota a ingressar: 664,1 euros.

 

 

 

 

———————————————————————————————————————

Càlcul de la bonificació sobre la quota:

Agafant la base imposable de la liquidació s’apliquen els percentatges que corresponen de la taula publicada a la llei 2/2014:

Base imposable: 285.000 euros:

– fins a 200.0000 una bonificació del 98%: 196.000 euros

– resta de base imposable, 85.000, una bonificació del 95%: 80.750 euros.

Total: 276.750 euros.

 

Càlcul del percentatge mitjà ponderat:

(Total bonificació/Total base imposable) X 100 = (276.750/285.000) X 100= 97.10

 

Bonificació a aplicar sobre la quota: 97,10%

 

18 comentarios en «Cas pràctic sobre l’aplicació de la nova bonificació de l’impost de successions i donacions.»

 1. Bones Beatriz i Josep Ma,

  El meu nom es Eva, perdoneu per l’atreviment. Em poso en contacte amb vos altares per fer-te una consulta breu.

  He vist una sentencia del 2014 que indique en el bloc, sobre un terreny que es va considerar com vivenda habitual amb el tipos reduït.

  Estic buscant informació i orientació sobre quina es la millor manera i mes econòmica d’adquirir un terreny que el meu pare va heredar del meu avi i ara em vol donar a mi.

  Tinc 35 anys del 1982 i tinc intenció de comprar una caseta prefabricada que podré comprar de l’import de la venta del pis on visc ara amb la meva ex parella.

  Però vull saber quan em costarà el tema del terreny per si podré econòmicament amb tot o no. I decidir si em convé fer una compraventa, canvi de nom, transmissió patrimonial o donació. O cap de les anteriors. ☺️

  Altre vegada, sento anar tant a la desesperada i moltes gràcies per adelantat.

  Eva

  Responder
  • Bona nit Eva,

   En relació a la qüestió que planteges;

   Pel que fa a que és millor, si compravenda o donació del terreny, s’ha de tenir present que donació i compravenda són dos negocis completament diferents, de manera que la comparació que puguem fer des d’un punt de vista fiscal ha de tenir present que;

   En una donació, el titular del bé dona, de manera gratuïta, un bé a un altre

   En una compravenda, el titular del bé ven un bé i a canvi rep una contraprestació en forma de diners.

   Per tant, a l’hora de considerar que és millor, el que hem de veure és si el titular del bé, en aquest cas el teu pare, et vol regalar el terreny (donació) o bé te’l vol vendre, cosa que implicarà que li hagis de pagar una quantitat per adquirir-lo.

   Dit això, pel que fa a la fiscalitat de totes dues operacions, apuntar;

   a) En la donació es tributa per l’impost de donacions i la quantitat a pagar és el cinc per cent del valor del bé donat.

   b) En una compravenda es tributa per l’impost de transmissions patrimonials oneroses al 10 per cent del valor del bé venut.

   Tanmateix, has de tenir present que, en el cas de la donació, a més de pagar l’impost de donacions, hauràs de fer front al pagament de la plusvàlua municipal (IIVTNU) que, de vegades, no sempre, pot ser un import elevat. L’import elevat dependrà del valor del terreny i d’altres variables (anys transcorreguts entre la transmissió anterior i la present etc…).

   Per finalitzar, pel que fa a la consulta que comentes, sobre si un terreny pot ser considerat com habitatge habitual cal apuntar el següent;

   En primer lloc que la consideració d’un terreny com a habitatge habitual la va efectuar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en vàries sentències en seu de l’impost de transmissions patrimonials però no en seu de l’impost de donacions.

   En segon lloc, a parer nostre, aquell raonament fet pel TSJ de Catalunya es podria extrapolar a la donació d’un terreny.

   En tercer lloc, has de tenir present que el fet que sigui el TSJ de Catalunya el que sosté aquest criteri vol dir que t’hauràs de barallar amb l’Administració per aconseguir que et donin la raó en un plet de resultat incert.

   Per tant, a no ser que estiguis disposada a litigar amb totes les conseqüències, nosaltres recomanem no liquidar la donació de terreny com habitatge habitual.

   Com saps, si es considera com a habitatge habitual el terreny podries tenir dret a un benefici fiscal consistent en la reducció del 95 per cent amb un màxim de 60.000 euros si et donen el teu primer habitatge habitual (si has tingut un anterior, ja no procedeix la reducció), tens menys de 36 anys i la teva renda no supera els 36.000 euros.

   Per acabar, tingues present que a més de pagar l’impost o impostos corresponents, hauràs de pagar notari, registre de la propietat i, en el seu cas, gestió d’un professional perquè et faci aquestes tasques si no vols fer-les tu mateixa.

   En fi, esperem haver-te pogut ajudar,

   Si tens dubtes, no tinguis inconvenient en comentar-los amb nosaltres

   Una salutació,

   Josep Maria i Beatriz

   Responder
 2. Quina es la quantitat en metalic exempta de tributar per donacions de pares a fills .

  La mare vol fer-nos un regal als germans d’uns diners i el dubte es si caldrà tributar.

  Moltes gracies
  Ton Muñoz

  Responder
  • Bon dia Ton
   No existeix cap quantitat exempta de tributació en l’Impost de donacions.
   Depenent del valor de la donació que us faci la vostra mare s’aplicarà el tipus impositiu corresponent en funció de l’escala de gravamen.

   En tractar-se d’una donació de pares a fills si la formalitzeu en escriptura pública, s’aplica una escala de gravamen més reduïda.

   Per exemple: si la donació és de 75.000 euros per fill.
   Si la donació es fa en escriptura pública, cada germà tributarà al 5% sobre aquesta quantitat; és a dir, surt una quota a ingressar de 3.750 euros.
   Si la donació no es fa en escrpitura pública, si no en un document privat, sobre la mateixa quantitat, cada germà tributarà:
   pels primers 50.000 euros surt una quota a ingressar de 3.500 euros i pels 25.000 restant a un tipus impositiu de l’11% (quota de 2.750 euros) sortint una quota total a ingressar de 6.250 euros.

   Comentar també que existeix una reducció en l’Impost de donacions pel supòsit de donació d’un ascendent (mare en el teu cas) destinada a adquirir el primer habitatge habitual del donatari. S’han de complir una sèrie de requisits, en aquest enllaç tens tota la informació sobre aquesta reducció.
   https://www.tottributs.com/2017/06/reduccion-en-cataluna-por-la-donacion-de-una-vivienda-o-de-dinero-para-su-adquisicion/

   Esperem que tinguis les idees més clares. Si tens qualsevol altre dubte, no dubtis a contactar amb nosaltres que t’ajudarem

   Moltes gràcies.
   Beatriz i Josep Maria

   Responder
  • Bona tarda Sebastià

   Moltes gràcies per la teva consulta. La bonificació sobre la quota a l’Impost de Successions només s’ho poden aplicar els cònjuges i descendents (grup I i II de parentiu). Per tant si no existeix cap parentiu entre el causant i el legatari no es pot aplicar la bonificació.

   No dubtis en contactar amb nosaltres si tens més dubtes.

   Moltes gràcies
   Beatriz i Josep Maria

   Responder
 3. Bona tarda,
  En un dels seus articles he trobat que si una persona fa una renuncia pura i simple el beneficiari ha de liquidar la quota a hisenda amb el coeficient del grau de parentesc del renunciant si aquest és més alt que el del bebeneficiari. Fins aqui ho tinc clar, pero si el beneficiari tingués reduccions i bonificacions podria aplicarles a la quota resultant? O al rebre l’herencia d’una renuncia ha de pagar el mateix que pagaria el renunciant. Moltes gracies

  Responder
  • Bona Tarda Jose

   En relació a la consulta que ens fas sobre la renúncia a l’herencia comentar-te que, com bé indiques tu, en el cas d’una renúncia pura i simple de l’herencia el beneficiari liquidarà l’impost de successions aplicant-se el coeficient multiplicador que li correspondria al renunciant, si aquest és més alt que el que li correspon al beneficiari.
   En relació a les reduccions i bonificacions s’apliquen aquelles que li correspon al beneficiari d’acord amb el parentiu que aquest tingui directament amb el causant.

   Moltes gràcies per la teva consulta i no dubtis a contactar amb nosaltres per qualsevol altre dubte.

   Salutacions
   Beatriz i Josep Maria

   Responder
 4. Hola! Tinc una mica de lio amb aixo de les herencies i estic una mica preocupada per si haure de renunciar a la meva o podre fer-li front. No sé si em podeu mig orientar…
  La meva iaia esta bastant malaltona, i jo i el meu germa som els seus unics heredeus perque la meva mare va morir fa 7 anys i era filla unica. Jo tinc 34 anys i el meu germa 36 anys.
  La meva iaia te dos pisos a granollers (un hi viu ella i l’altre hi viu el meu germa) i tambe te un apartament a la costa brava.
  Segons el testament el pis on viu la meva iaia es per el meu germa, i el pis on viu el meu germa es per mi. Per un altra banda l’apartament es pels dos 50%
  Els dos pisos de granollers son practicament iguals (estan de costat porta amb porta) i segons tasacions aproximades tenen un valor cadascun de 150000 i l’apartament te un valor similar.
  En efectiu te uns 80000 euros.
  Per tant posem que jo heredaria 225000 euros en propietat i 40000 en efectiu. I el meu germa igual.
  Quant ens tocaria pagar a cadascun?? A ell li tocaria pagar menys perque hereda la vivenda habitual de la meva iaia??

  Responder
  • Bona nit Laura,
   No pateixis, no és tan exagerat el pagament del Impost de successions, en el cas de parents en línea directe (com és el vostre cas d’àvia a nets); la regulació autonòmica que s’aplica a Catalunya té reduccions i bonificacions que fan rebaixar la quota a ingressar.
   Has de tenir pressent que els càlculs que et puguem fer del Impost de successions son totalment orientatius i en base als valors que ens has proporcionat tu.
   En base als valors indicats i el repartiment de l’herència us resultaria una quota del Impost de successions de 755€ a tu i de 191,79€ al teu germà.
   Per arribar a aquest càlcul hem aplicat sobre el valor dels béns que rebeu, la reducció per parentiu de 50.000€ per néts i al teu germà una reducció del 95% del valor de la vivenda que rep en propietat per ser la vivenda habitual de la vostra àvia.
   A més sobre la quota resultant us correspon aplicar una bonificació del 97,20%
   Esperem que ara estiguis més tranquil•la.
   Moltes gràcies per la consulta i no dubtis en contactar de nou amb nosaltres per qualsevol altre consulta o dubte que tinguis.
   Salutacions,
   Beatriz i Josep Maria

   Responder
 5. Bon dia JosepMaria i Bea,
  Primer de tot felicitar-vos per la gran tasca que feu. Rescato aquest post per si podieu orientar-me en el meu cas que exposo a continuació.
  Soc fill unic de 35anys i visc empadronat desde fa anys en un pis propietat de la meva mare. Fa uns 4 anys els meus pares van adquirir un pis com a inversió per desrinar-lo a habitatge d’ús turístic, valorat en 200mil. Per tal que jo pugui dedicarme a la gestió i pugui beneficiar-me directament dels rendiments que se’n obtenen, hem decidit que m’interessa que em facin donació en vida.
  El meu principal dubte és si podria acollir-me a la reducció per adquisició de primera vivenda habitual o si hauria de tributar com a donació normal de pares a fills (davant notari). Sé que em sortiria molt més a compte la primera opció, en qualsevol cas si em poguéssiu donar valors aproximats de la quantitat a pagar en cadascun dels dos supòsits us ho agraïria molt.
  Moltíssimes gràcies.

  Responder
  • Bon dia,
   Moltes gràcies pels teus comentaris.
   En relació a la donació de l’habitatge que et volen realitzar el teus pares per beneficiar-te de la reducció a l’Impost de donacions l’habitatge necessariament ha de ser el teu primer habitatge habitual. Si l’immoble el vols destinar a habitatge turístic no serà el teu habitatge habitual i per tant no correspon aplicar la reducció.
   En aquest cas hauràs de tributar per l’Impost de donacions aplicant l’escala reduïda; sense cap tipus de reducció.
   La quota a pagar variarà en funció del valor del bé que et donen els teus pares.
   Gràcies per la teva consulta i no dubtis en contactar de nou amb nosaltres per qualsevol consulta o dubte.
   Salutacions,
   Beatriz y Josep Maria

   Responder
 6. Bona tarda, m’agradaria fer-vos una consulta sobre el cost d’un Impost de Successions.
  La meva mare va deixar uns immobles en herencia als meus dos germans: quatre vivendes i dos locals, una de les vivendes era la seva habitual, valorada en 106.330 €, La resta valorades en 351.650 € (segons valoració d’un arquitecte). En podeu dir quin import aproximat hauran de pagar? Moltes gràcies.

  Responder
 7. Hola bon día.
  Voldria saber fins quin import hi ha excensio de pagar Impost de sucesiones. En el mes cas
  El total de la masa hereditaria son 200.000 de vivenda habital mes una renda garantida de 50.000€. Tinc 66 anys. La herencia ve de la mare vidua.
  Gracies i salutacions

  Responder
  • Bon dia Josep,

   La reducció a l’Impost de Successions per descendents és de 100.000€. Si el valor del que es rep per heréncia es inferior a aquest import no hi haurà quota a pagar; si és superior si que haurà, en principi; dependrà de si es te dret a alguna reducció més.

   Salutacions,

   Responder

Deja un comentario