La DGT declara subjecte a AJD el canvi d’ús d’un edifici comercial

La DGT, a la CV 1948-14 de 17 de juliol, ha declarat subjecte al gravamen d’AJD el canvi d’ús d’un edifici comercial. El supòsit de fet consisteix en un immoble d’ús comercial en el qual es volen adaptar varies plantes per a ús d’habitatge.

La DGT assenyala que el canvi d’ús dels locals a habitatges tributarà per AJD en reunir tots els requisits de l’art. 31.2 de la LTPOiAJD. Pel que fa a la qüestió referida a si el canvi d’ús té contingut valorable la DGT assenyala que «resulta claro que sí es así, ya que el cambio de uso implica un inmediato cambio del valor catastral. El contenido valuable será el propio bien objeto de cambio de uso, siendo la base imponible el valor de los inmueble que se convierten en viviendas«

La DGT, en aquest punt, s’alinea amb el criteri expressat per la Direcció General de Tributs de l’ATC que, a les seves consultes 332/12 de 19 de novembre de 2012, 296E712 de 17 d’octubre de 2012, 271E/2012 d’ 11 d’octubre de 2011, 203E/2011 de 18 de juliol de 2011 i 164E/2011 d’ 11 de juliol de 2011 va expressar el mateix criteri.

En contra, Miguel Siderakis Crespo, que a la seva web www.impuestosyrecursos.com expressa un parer contrari a l’expressat per l’ATC i la DGT.

També expressa un parer contrari el notari de Reus Javier E. Satué de Velasco en un interessant article teòric sobre el tema.

V1948-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario