La DGT declara subjecte a AJD l’alteració del sistema d’amortització d’un préstec hipotecari

La DGT, a la CV 2042-14, de 28 de juliol, ha declarat subjecte a AJD la novació d’un préstec hipotecari consistent en el canvi del sistema d’amortització.

La DGT, després de recordar que únicament resten exemptes del gravamen d’AJD les novacions de préstec hipotecari en les que es modifiquin el tipus d’interès, el termini o ambdues assenyala que quan es modifica quelcom diferent del termini o tipus d’interès la novació resta subjecte a AJD.

Pel que fa a la base imposable, la DGT assenyala que serà  l’import total garantit pel dret d’hipoteca amb independencia que l’esmentat import sigui igual, major o menor que el que garantia el préstec hipotecari que s’ hi ha novat.

El criteri contingut en aquesta consulta segueix la línia manifestada a d’altres similars, com vgr. la CV 1221-14 de 7 de maig, i expressa  la idea de  subjectar a AJD qualsevol novació de préstec hipotecari que no sigui el termini o tipus d’interès en entendre que el contingut valorable (dret d’hipoteca) sempre existirà en la mesura que sigui inscriptible la novació.

2042-14 by Tottributs on Scribd

1 comentario en «La DGT declara subjecte a AJD l’alteració del sistema d’amortització d’un préstec hipotecari»

Deja un comentario