Compra d’objectes d’or a particulars. Subjecte a TPO

La resolució del TEAC número 05459/2013/00/00 de 8 d’abril de 2014 estableix que la compravenda d’objectes d’or i altres metalls per part d’empresaris  o professionals a particulars està subjecte a TPO.

En la compravenda d’or i altres metalls  per part d’empresaris o professionals la condició de particular del transmitent determina la no subjecció a IVA, quedant dintre de l’àmbit de TPO l’operació.Tot i que l’operació la realitzi un empresari en l’exercici de la seva activitat; el punt clau per determinar la subjecció a IVA o a TPO és el transmitent. Com en aquestes operacions el transmitent és un particular l’operació no pot estar subjecte a IVA i si a TPO.

Compraventa Oro by Tottributs on Scribd

Deja un comentario