Compraventa oro, el TEAC modifica su criterio en base a la sentencia del Tribunal Supremo.

Compraventa oro

El pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo dictó sentencia estableciendo que la compraventa de oro realizada por empresarios es una operación sujeta a Transmisiones Patrimoniales; por ser el transmitente en este tipo de operaciones, particulares. (Sentencias de 11 y 17 de diciembre de 2019; Rec. casación 163/2016 y 3749/2017). …

Leer más

Subjecció a TPO la compraventa d’or .

La consulta de la Direcció General de Tributos V1464-14 de 3 de juny de 2014 estableix la subjecció a TPO de l’adquisició d’articles de joieria i metalls preciosos sempre que l’adquisició sigui feta a un particular. Per determinar si una operació està o no subjecte a tpo hem d’aplicar les normes de delimitació entre l’IVA i l’ITPAJD. Per …

Leer más

Compra d’objectes d’or a particulars. Subjecte a TPO

La resolució del TEAC número 05459/2013/00/00 de 8 d’abril de 2014 estableix que la compravenda d’objectes d’or i altres metalls per part d’empresaris  o professionals a particulars està subjecte a TPO. En la compravenda d’or i altres metalls  per part d’empresaris o professionals la condició de particular del transmitent determina …

Leer más