El TEAR català torna a dictar una nova resolució declarant la no subjecció de la fiança a les compravendes amb subrogació

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya va dictar amb data 25 d’octubre de 2013 una nova resolució, amb referència 08/08379/2013, en la que torna a declarar la no subjecció de la fiança a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses en els supòsits de compravenda amb subrogació. El Tribunal reitera, un cop més, el criteri que ja va exposar en d’altres resolucions, de les quals ja ens vam fer ressó, i que ve representat per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 d’octubre de 2010, 935/2010.

 

Deja un comentario