L’Agència Tributària de Catalunya considerarà exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

L’Agència Tributària de Catalunya, en una circular adreçada a les oficines liquidadores, ha assumit el criteri fixat pel TEAC en relació a la tributació de les novacions de crèdits hipotecaris, declarant-les exemptes del gravamen d’actes jurídics documentats. La circular, de 12 de febrer de 2014, serà d’aplicació a totes les actuacions de gestió que es pratiquin a partir de la data de la resolució del TEAC, això és, 12 de setembre de 2013.

El criteri assentat pel TEAC així com l’abundant jurisprudència dels Tribunals Superiors de Justícia sobre aquesta qüestió obre la porta a la possibilitat, per part dels contribuents, de sol-licitar la rectificació d’autoliquidacions i devolucions d’ingressos indeguts en aquells supòsits en que s’hagués ingressat el tribut seguint l’antic criteri de l’Agència Tributària de Catalunya, ara superat.

Podeu consultar el text de la circular al twitter d’Alejandro del Campo, advocat del despatx DMS Consulting.

 Josep Maria Vazquez Moreno

Deja un comentario