» Impost sobre Actes Jurídics Documentats:quantitat o cosa valuable en canvi d’ús o destí «, de Javier E. Satué de Velasco, notari de Reus

En l’informe de jurisprudència fiscal del mes de març de 2013 de la pàgina de notariosyregistradores, el notari Joaquín Zejalbo es feia resò de la consulta 332/2012 de 19 de novembre de 2012 de la Direcció General de Tributs de Catalunya, referida a la fiscalitat del canvi d’ús o destí d’un habitatge o local. En la mateixa es conté un enllaç a un interessant treball del notari Javier E. Satué de Velasco, notari de Reus, » Impost sobre Actes Jurídics Documentats: quantitat o cosa valuble en canvi d’ús o destí «.
En aquest es realitza un interessant estudi sobre el concepte de quantitat o cosa valuable al gravamen d’actes jurídics documentats al fil de l’estudi de l’esmentada consulta de la Direcció General de Tributs de Catalunya. Les reflexions contingudes al mateix tenen un alt valor doctrinal i son de lectura obligada per entendre la problemàtica que es planteja no només en la fiscalitat del canvi d’ús o destí d’un local o habitatge sino també en les novacions de crèdit o prèstec hipotecari que, pel motiu que sigui, no resten emparades per l’exempció prevista a la Llei 2/1994, entre d’altres.
Com sempre, podeu descarregar l’article al calaix de tottributs.

Aquesta nota està dedicada a la memòria del meu amic Rafael Martinez Molina

Deja un comentario