La Generalitat de Catalunya anuncïa la pujada del tipus de gravamen per la transmissions d’habitatges del 8 al 10 per cent

El govern de la Generalitat, a través del Conseller d’Economia, ha fet pública la intenció de pujar l’Impost de Transmissions Patrimonials al 10% amb la finalitat, per una banda, de pujar la recaptació per aquest impost, i per un altre, d’igualar-lo amb l’IVA, que grava la compravenda d’habitatges nous en un 10%.
Es mantenen els tipus reduïts, que ja existeixen actualment, per la compravenda de béns immobles en el cas de famílies nombroses, discapacitats, joves i habitatges de protecció oficial (5% i 7% respectivament).
En un principi està previst que aquest modificació entri en vigor l’1 d’agost.

Deja un comentario