Unidad o pluralidad de actos en el impuesto sobre actos jurídicos documentados: un análisis jurídico privado» de Iñaki Bilbao Estrada i Juan Carlos Santana Molina

«Unidad o pluralidad de actos en el impuesto sobre actos jurídicos documentados: un análisis jurídico privado» dels professors Iñaki Bilbao Estrada i Juan Carlos Santana Molina és un estudi del gravamen d’actes jurídics documentats desde una vessant jurídica privada. El treball incideix en l’aspecte juridic privat dels diferents negocis que poden restar subjectes al gravament d’actes jurídics documentats i la seva rellevància en la subjecció a l’impost. Aquest estudi va ser publicat a la pàgina web del Instituto de Estudios Fiscales l’any 2005, www.ief.es, i es pot descarregar còmodament desde allà. 
 
 

Unidad o Pluralidad de Acto… by Tottributs on Scribd

Deja un comentario