La compravenda d’accions i participacions socials i l’art. 108 de la LMV

La consulta V1620-14 de 23 de juliol de 2014 s’ocupa de l’estudi de la fiscalitat de les compravendes de participacions socials d’una S.L (valors). Així, l’esmentada consulta apunta, en primer lloc que, la regla general és que, d’acord amb l’art. 108 de la LMV, les transmissions de valors estan exemptes …

Leer más