Tributació per AJD de l’afectació d’un element privatiu.

La consulta de la DGT V1130-14 de 22 d’abril de 2014 estableix que l’afectació d’un element privatiu d’una comunitat de propietaris per convertir-lo en element comú, està subjecte a AJD, per complir amb tots els requisits de l’art. 31.2 del TRLITPAJD. La modificació dels coeficients de propietat horitzontal de l’edifici, …

Leer más Tributació per AJD de l’afectació d’un element privatiu.

La modificació dels terminis de pagament d’una condició resolutòria subjecte a AJD.

La consulta de la DGT V1044-14 de 14/04/2014 estableix que una escriptura pública on es modifica el calendari de pagaments pendents, establerts en una escriptura anterior de compravenda d’immoble amb preu ajornat i establiment de condició resolutòria, està subjecte a AJD. En una primera escriptura pública s’estableix la compra d’un …

Leer más La modificació dels terminis de pagament d’una condició resolutòria subjecte a AJD.

Nova exempció a l’ITPOiAJD per a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o altres obligacions

El Real Decreto- ley 4/2014 de 7 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial  ha introduït una nova exempció a l’ITPOiAJD. Així, la disposició final tercera de la mateixa modifica l’art. 45 I B) 19 de l’ITPOiAJD ampliant l’exempció prevista  a les escriptures …

Leer más Nova exempció a l’ITPOiAJD per a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o altres obligacions

L’adquisició per herència d’un immoble per part d’una associació pot quedar subjecte a AJD

La CV0195-14, de 28 de gener de 2014, de la Dirección General de Tributos de l’Estat estudia un supòsit freqüent a la pràctica i que és la designació en una herència, com hereva, d’una associació. Després d’assenyalar la no subjecció a l’impost de successions i donacions de l’adquisició realitzada per l’associació, en ésser …

Leer más L’adquisició per herència d’un immoble per part d’una associació pot quedar subjecte a AJD

L’Agència Tributària de Catalunya considerarà exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

L’Agència Tributària de Catalunya, en una circular adreçada a les oficines liquidadores, ha assumit el criteri fixat pel TEAC en relació a la tributació de les novacions de crèdits hipotecaris, declarant-les exemptes del gravamen d’actes jurídics documentats. La circular, de 12 de febrer de 2014, serà d’aplicació a totes les actuacions de gestió …

Leer más L’Agència Tributària de Catalunya considerarà exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

Nueva resolución sobre hipoteca unilateral

El Tribunal Económico Administrativo ha dictado una resolución, con fecha tres de diciembre de 2013, muy importante en el tema de la tributación de la constitución de una hipoteca unilateral a favor de la Administración tributaria en garantía de un fraccionamiento, aplazamiento o suspensión de una deuda tributaria . Importante …

Leer más Nueva resolución sobre hipoteca unilateral

Nova resolució sobre hipoteca unilateral

El Tribunal Econòmic Administratiu ha dictat una resolució, amb data tres de desembre de 2013, molt important en el tema de la tributació de la constitució d’una hipoteca unilateral a favor de l’Administració tributaria en garantia d’un fraccionament, ajornament o suspensió. Important perquè és una resolució d’unificació de criteri, i per tant vincula a totes les …

Leer más Nova resolució sobre hipoteca unilateral

La Dirección General de Tributos es pronuncia per primera vegada sobre la tributació del consentiment per al manteniment del rang hipotecari a la consulta V3463-13 de 27 de novembre

La Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda s’ha pronunciat, per primera vegada, a la consulta vinculant V3463-13 de 27 de novembre de 2013, sobre la tributació del consentiment per al manteniment del rang hipotecari previst a l’art. 4.3 de la Llei 2/1994 de 30 de març. …

Leer más La Dirección General de Tributos es pronuncia per primera vegada sobre la tributació del consentiment per al manteniment del rang hipotecari a la consulta V3463-13 de 27 de novembre

El Tribunal Econòmic Administratiu Central torna a declarar exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

El Tribunal Econòmic Administratiu Central ha declarat a la seva Resolució de 12 de setembre de 2013 l’aplicabilitat de l’exempció prevista a l’art. 9 de la Llei 2/1994 per al gravamen d’actes jurídics documentats a les novacions de crèdits hipotecaris.   Així, el Tribunal, en una interpretació finalista de la …

Leer más El Tribunal Econòmic Administratiu Central torna a declarar exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

Les operacions sobre el rang hipotecari

El rang hipotecari pot ser definit com la posició que ocupa una hipoteca en relació a altres hipoteques o càrregues que graven un immoble. El rang hipotecari s’adquireix, d’acord amb el principi de prioritat registral, per estricte ordre d’accés al Registre. Tot i això, la normativa hipotecària permet realitzar operacions sobreel rang entre hipoteques …

Leer más Les operacions sobre el rang hipotecari