Donació a un no resident

La consulta V1081-15 de 8 d’abril de 2015 de la Dirección General de Tributos tracta una qüestió referent a competències a l’Impost de Successions i Donacions: donació a un no resident.

Es tracta del supòsit d’una persona espanyola resident a Suïssa que rep una donació.

Es tracta d’un supòsit de subjecció real a l’impost de donacions (sempre que els béns que rebi es trobin a Espanya) aplicant-se en aquest cas, la normativa estatal per no estar transferit, l’impost, a les CCAA i tenint l’obligació de presentar la liquidació davant de l’Agencia Tributaria

A més, en aquest cas no és aplicable  la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 3 de setembre de 2014, per no tractar-se d’un Estat membre de la Unió Europea.

V1081-15 by Tottributs

Deja un comentario