Tributació per AJD de l’afectació d’un element privatiu.

La consulta de la DGT V1130-14 de 22 d’abril de 2014 estableix que l’afectació d’un element privatiu d’una comunitat de propietaris per convertir-lo en element comú, està subjecte a AJD, per complir amb tots els requisits de l’art. 31.2 del TRLITPAJD. La modificació dels coeficients de propietat horitzontal de l’edifici, conseqüència de l’afectació, no està subjecte a AJD per no tenir contingut avaluable l’escriptura on es formalitza aquesta modificació.

La consulta també determina la prescripció dels documents privats. Estableix els preceptes a aplicar a l’hora de determinar si en l’elevació a públic d’un document privat, l’operació que conté aquest està prescrit o no.

v1130-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario