La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella la Manxa de 15 de juliol de 2013 o un reconeixement a la tasca de Joaquín Zejalbo Martín

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella la Manxa de 15 de juliol de 2013, recurs 314/2009, ha declarat la no subjecció d’una fiança constituïda en una escriptura de compravenda amb subrogació i novació amb ampliació de préstec hipotecari. El Tribunal, en una extensa i fonamentada sentència, acull els arguments continguts en un treball publicat pel notari de Lucena, Joaquín Zejalbo Martíncol·laborador habitual de la web notariosyregistradores, sobre la fiscalitat de la fiança a l’impost de transmissions patrimonials oneroses. 
 
Aquest fet suposa, sense cap tipus de dubte, un reconeixement a la tasca del notari Joaquín Zejalbo Martín, no només en relació a aquest treball en particular, sinó a la seva tasca a la web notariosyregistradores en general.Una menció a part mereix també l’esforç del Tribunal Superior de Castella la Manxa en la redacció de la sentència, molt extensa i fonamentada, on no s’eludeix aprofundir en cap de les qüestions plantejades.
 
La sentència, com sempre, la podeu consultar al Calaix de Tottributs.

Deja un comentario