La Dirección General de Tributos ha declarat la no subjecció de les escriptures de novació de crèdit hipotecari que no suposin un increment de l’import màxim garantit

La Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda ha declarat, a la seva consulta vinculant V1201-12 de 31 de maig de 2012, la no subjecció de les novacions de crèdit hipotecari que no suposin un increment de responsabilitat hipotecària de l’import màxim garantit. El supòsit de fet consisteix en la novació d’ un compte de crèdit en el qual es redueix el límit de disponibilitat del crèdit, es modifica el tipus d’interès sense que, en cap cas, l’esmentada novació modifiqui el contingut de la garantia hipotecària, romanent inalterat el termini d’ amortització final del crèdit i les quantitats màximes garantides pel dret d’hipoteca.
La Dirección General de Tributos acaba concloent que «…siempre y cuando en la escritura de novación que pretenden realizar no haya incremento en el máximo garantizado, tal escritura carecerá de contenido económico, por lo que no estará sujeta a la cuota variable del Documento Notarial…».

Deja un comentario