Renúncia a una herència prescrita

La consulta de la Dirección General de Tributs V0788-15 d’11 de març de 2015 fa referència a un supòsit de renúncia a herència prescrita.

Tal com ja vam comentar en la consulta V0539-15, quan es fa la renúncia a una herència prescrita es considera, a efectes de l’Impost de successions i donacions, una donació.

V0788-15 by Tottributs

Deja un comentario