Consolidació de domini d’un usdefruit amb facultat de disposició.

La consulta V3172-14 i V3173-14 de 26 de febrer de la Dirección General de Tributos fa referència a la tributació de la consolidació de domini per defunció de l’usufructuari en el cas d’un usdefruit amb facultat de disposar.

Quan és constitueix un usdefruit amb facultat de disposar el valor d’aquest usdefruit és el valor total del bé i el valor de la nua propietat és 0.

En el moment de la consolidació de domini per defunció de l’usufructuari es tributa pel mateix concepte pel qual es va constituir aquest usdefruit, donació en aquest cas, sent la base imposable el valor de l’usdefruit en el moment de la seva constitució.

En la consolidació de domini d’un usdefruit amb facultat de disposar, els nus propietaris tributaran pel valor total del bé (valor de l’usdefruit).

V3173-14 by Tottributs on Scribd

V3172-14 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario