La DGT torna a declarar no subjecte a AJD el consentiment per la conservació del rang hipotecari

La DGT, a la seva consulta V1644-14 de 27 de juny de 2014 ha declarat no subjecte a AJD el consentiment per la conservació del rang hipotecari emès per un creditor hipotecari posterior. El supòsit de fet consisteix en la novació modificativa d’un préstec hipotecari en el qual es modificava el termini i tipus d’interès i, al mateix temps, compareixia un tercer que, per una banda, acceptava una hipoteca unilateral constituïda a favor seu i, per l’altra, com a nou creditor hipotecari posterior, consent que la novació del préstec hipotecari previ no perdi el rang hipotecari en relació a la nova hipoteca unilateral constituïda en el mateix document que la novació modificativa.

La DGT torna a reiterar el mateix criteri exposat a la CV 3463-13 de 27 de novembre de 2013 de no fer tributar el consentiment per la conservació del rang hipotecari previst a l’art. 4.3 de la Llei 2/1994, de 30 de març.

En contra, la DGT de Catalunya, que a les seves consultes 92E/12 i 103E/12 de 15 de juliol ambdues, entén que, més enllà del necessari consentiment per mantenir el rang hipotecari el que s’està produint és una millora/posposició de rang hipotecari subjecte a tributació per AJD.

Deja un comentario