L’escriptura que documenta una cancel·lació d’obra nova i divisió horitzontal no tributa per AJD

La CV1395-14 de 23 de maig de la Dirección General de Tributos resol la qüestió plantejada per un contribuent que adquireix una finca que, registralment, té inscrita una declaració d’obra nova i divisió horitzontal però que, físicament, cap d’aquells actes s’ha executat i, per tant, són inexistents a la realitat física. Davant de la consulta plantejada, consistent en la tributació de l’escriptura de cancel·lació d’obra nova i divisió horitzontal, la Dirección respon que no tributarà per AJD perquè no té contingut valorable la documentació de l’esmentat acte.

Efectivament, com que no existeix cap realitat física, l’escriptura que documenta la cancel·lació de l’obra nova i la divisió horitzontal no té objecte valorable i, per tant, no pot tributar per AJD.

En el mateix sentit es va pronunciar la mateixa Dirección a la seva CV1399-10, de 21 de juny i la consulta 247E/12, de 9 de gener de 2013 de l’Agència Tributària de Catalunya.

Aquesta nota està dedicada a la memòria del meu amic Rafael Martínez Molina

Deja un comentario