La DGT declara subjecte a AJD la modificació del valor de taxació

La Dirección General de Tributos, a la CV 1221-14 de 7 de maig, ha declarat subjecte a AJD la modificació del valor de taxació continguda en una escriptura de compravenda amb subrogació i novació de préstec hipotecari en la qual, a més, es modificava el termini i el tipus d’interès del préstec.

La DGT, després de recordar que no resulta aplicable l’exempció prevista a la Llei 2/1994, de 30 de març a les novacions de préstecs que modifiquin quelcom diferent de termini i/o tipus d’interès, declara subjecte a AJD la modificació del valor de taxació en entendre que reuneix tots els requisits de l’art. 31.2 de la LTPOiAJD.

Pel que fa a la base imposable, i aquí està la novetat, la fixa en » el importe de la obligación o capital garantizado, ( el saldo pendiente de pago a fecha de la escritura de la escritura de novación ) más los intereses, costas y gastos que se establezcan.», una afirmació sorprenent perquè, a efectes d’AJD, la DGT sempre havia declarat que l’objecte valorable era l’obligació garantida, identificant aquesta amb el que consta inscrit com import garantit pel dret d’hipoteca al Registre de la Propietat i no amb l’import que es deu a efectes obligacionals durant la vida del préstec.

Deja un comentario