El Tribunal Superior de Justícia de Galícia declara l’aplicabilitat de l’exempció prevista a l’art. 9 de la Llei 2/1994 als crèdits hipotecaris

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia, a la seva Sentència de 25 de juny de 2012, Resolució núm. 467/2012, ha declarat l’aplicabilitat de l’exempció prevista a l’art. 9 de la Llei 2/1994, sobre subrogació i modificació de prèstecs hipotecaris, referida al gravamen d’actes jurídics documentats, als crèdits hipotecaris.
El Tribunal realitza un estudi sistemàtic de la Llei 2/1994 i de la normativa concordant per acabar concloent que l’esmentada llei empara l’exempció tant dels prèstecs com dels crèdits hipotecaris. Molt interesants resulten, en aquest sentit, les consideracions que realitza el Tribunal, al fil de l’argumentació, sobre la diferència entre els criteris interpretatius de les normes, continguts al Codi Civil, i la prohibició de l’analogia continguda a l’art. 14 de la Llei General Tributària.

STSJG de 25 de Juny de 2012… by Tottributs on Scribd

Deja un comentario