Notariosyregistradores

Un coneixement satisfactori de l’ITPOiAJD i l’ISD requereix un estudi continu de la matèria. Dintre de les eines que maneja l’operador jurídic destaca, sense cap tipus de dubte, internet i, en especial, les webs o blogs amb continguts sobre l’impost. Dintre del panorama que ofereix la xarxa destaca, a parer nostre, per sobre d’altres, la web de notariosyregistradores.com .
Notariosyregistradores.com, amb un disseny senzill i intuitiu, ofereix a l’usuari una quantitat de material de caràcter fiscal, registral i notarial completament actualitzat que permet estar completament al dia i amb una visió integral de la temàtica que ens ocupa. Les seves seccions de » fiscal «, » doctrina «, » informes mensuales» i » ¿ Sabías que…? «, per citar-ne només algunes, són de gran qualitat i de consulta obligada.

Deja un comentario