Benvinguda

El compliment de les obligacions tributàries per part dels contribuents planteja molt sovint dificultats a causa del poc o nul coneixement que pot tenir sobre una matèria tan complexa qui no és professional.

Des de aquest blog el que es pretén és facilitar el coneixement d’aquesta matèria al contribuent posant al seu abast els coneixements necessaris no només per poder complir les seves obligacions tributàries d’una manera satisfactòria sinó per poder-se desenvolupar amb fermesa dintre de l’administració tributària catalana.

En aquest sentit, intentarem proporcionar les eines per entendre les obligacions tributàries que se’n deriven de la gestió de dos impostos de caràcter autonòmic i que estan presents a la nostra realitat diària molt més del que puguem pensar. Són; l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l’impost sobre successions i donacions.

Deja un comentario