Entra en vigor l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics

El dia 1 de novembre de 2012 va entrar en vigor l’ Impost sobre les Estades en Establiments Turísitcs-IEET, aprovat per Llei 5/2012, de 20 de març, modificada pel Decret Llei 3/2012 de 16 d’ octubre, de reordenació urgent de determinades garanties financeres del sector públic de la Generalitat de Catalunya i de modificacions tributàries ( modificació de les tarifes per adaptar-les a la pujada de l’IVA ).
A través del Decret 129/2012, de 9 d’ octubre, s´aprova el Reglament.
I, finalment, l’ Ordre ECO/334/2012, de 24 d’ octubre, aprova els models d’ autoliquidació 940 ( per l’ autoliquidació de les estades en creuers turístics ) i 950 ( per l’ autoliquidació de les estades en establiments turístics ).
La finalitat és potenciar Catalunya com a destinació turística gràcies als ingressos que s’ obtindran que es destinaran íntegrament a aquesta finalitat.
L’ impost s’ aplica a tots els establiments turístics de Catalunya ( hotels, apartaments turístics, campings, establiments rurals, albergs, creuers… ).
L´Agència Tributària de Catalunya serà l’ encarregada de recaptar l’ impost, que es liquidarà trimestralment.
La quota es calcula multiplicant el nombre d’ estades per la tarifa que varia depenent del tipus d’ establiment turístic i si aquests es troben a Barcelona ciutat o la resta de Catalunya. S’ estableix una quota màxima de set unitats d’ estada.
Trimestralment el titular de l’ establiment turístic estarà obligat a fer una liquidació de l’ impost davant de l’ Agència Tributària de Catalunya pels imports cobrats als clients en el moment de facturar l’ estada.
La Direcció General de Tributs ha publicat a la seva pàgina web diverses consultes sobre els aspectes més controvertits en l’ aplicació d’ aquest tribut ( en especial, si a l’ impost se li aplica l’ IVA ), destacant el fet que les respostes a les consultes referides a l’ aplicació de la llei de l’ impost, en ésser normativa pròpia de la Generalitat de Catalunya, tenen caràcter vinculant.
 
Aquest post ha estat elaborat per Beatriz Jover Sierra

Deja un comentario