Tag Archives: Sociedad de gananciales

Aportación de un bien a la sociedad de gananciales. Tributación

Por | 7 diciembre, 2017

La consulta V2528-17 de 5 de octubre de 2017 hace referencia a la tributación de la aportación de un bien a la sociedad de gananciales. La aportación de un bien por parte de los cónyuges a su sociedad de gananciales es una operación que no tributa por Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados; ni por Sucesiones ni donaciones.… Leer Más »

Dissolució d’una societat de guanys

Por | 18 febrero, 2015

La consulta V3390-14 de 30 de desembre de 2014 de la Dirección General de Tributos fa referència a la dissolució d’una societat de guanys. Les adjudicacions que es realitzen com a conseqüència de les dissolucions de societats de guanys són operacions que gaudeixen d’una exempció en la seva tributació. Art. 45.I.B) 3 del Text Refós de la Llei de… Leer Más »

Tributació sobre la privatització d’un bé que pertany a una societat de guanys

Por | 13 octubre, 2014

La consulta de la Dirección General de Tributos V1939-14 de 16 de juliol, tracta sobre la privatització d’un bé, que pertany a la societat de guanys. L’operació sobre la qual es qüestiona la seva tributació és la següent: un bé que pertany a la societat de guanys d’un matrimoni serà transmès de manera onerosa per part de la societat… Leer Más »