Tag Archives: Préstamo hipotecario

La DGT declara exento de AJD los préstamos hipotecarios destinados a financiar un inmueble adquirido al SAREB

Por | 2 noviembre, 2016

La DGT, en consulta V4160-2016, de 28 de septiembre de 2016 ha declarado exento de AJD los préstamos hipotecarios destinados a adquirir un inmueble transmitido por el SAREB. Con la citada consulta se pone fin a la controversia que existía en relación al abasto de la exención contenida en el art. 45.1 B) 24 de la LTPOAJD y… Leer Más »

La DGT declara subjecte a AJD l’alteració del sistema d’amortització d’un préstec hipotecari

La DGT, a la CV 2042-14, de 28 de juliol, ha declarat subjecte a AJD la novació d’un préstec hipotecari consistent en el canvi del sistema d’amortització. La DGT, després de recordar que únicament resten exemptes del gravamen d’AJD les novacions de préstec hipotecari en les que es modifiquin el tipus d’interès, el termini o ambdues assenyala que quan… Leer Más »

La tributació dels préstecs hipotecaris a la modalitat d’actes jurídics documentats a Catalunya

El tipus de gravamen general pels préstecs hipotecaris és el 1,5 per cent Tipus reduïts d’actes jurídics documentats Tributen al tipus del 0,5 per cent els préstecs hipotecaris en els supòsits següents: a) Préstecs hipotecaris destinats a l’adquisició d’habitatge habitual d’un jove de fins a 32 anys la base imposable total del qual, a la darrera declaració de renda, no excedeixi dels 30.000… Leer Más »