Tag Archives: Disolución de condominio

Dissolució de comunitats de béns i permuta de quotes. La CV 0978-14 de 7 d’abril de 2014.

La fiscalitat de les dissolucions de comunitats de béns és un dels temes que més literatura jurídica ha generat. La complexitat de la figura ha donat lloc a infinitat de litigis entre Administració i contribuents i són nombroses les consultes a la DGT estatal a la cerca d’aclarir aquells punts que poden provocar certa fricció. És en aquest… Leer Más »

La tributació de les dissolucions parcials de condomini arran de la Sentència del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2012. Nou criteri

Por | 22 marzo, 2013

En una dissolució de comunitats de béns, sense activitat econòmica, les adjudicacions que es realitzen tributen per Actes Jurídics Documentats, sempre que es tracti de béns immobles i que no es produeixi cap excés d’adjudicació. És a dir, cada comuner rep béns en proporció a la seva quota de participació en la comunitat.  Quan en la dissolució es produeix… Leer Más »